หนังสือมาใหม่

คู่มือ เขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA)และการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน(ATIGA)

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, กันยายน 2559
(จำนวน 64 หน้า)
 
คู่มือ การใช้ระบบฐานข้อมูล กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
(จำนวน 28 หน้า)
 
คู่มือ การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA)

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
(จำนวน 92 หน้า) 
  
 
 
  
 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7209 โทรสาร (66) 2547-5612

Contact Email : info@dtn.go.th