รายละเอียด

         

โครงการจ้างศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Language: th

Pages: 519p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

This item can be found in the following collection: รายงานผลการจ้างศึกษาวิจัย