รายละเอียด

         

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 (3/2561)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Date Issued: 2561

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: วารสารการค้าระหว่างประเทศ

Language: th

Pages: 40p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับนี้เรานำเสนอ เรื่องพิเศษ “200 ปี ความสัมพันธ์การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา” รวมถึงเรื่องราวการค้าระหว่างไทย – สหรัฐฯ โดยได้รับเกียรติจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงทัศนะเกี่ยวกับการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงแรงบันดาลใจ แนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมถ่ายทอดมุมมองผ่านคอลัมน์ 360องศา การค้าโลก “การค้าสหรัฐฯ ภายใต้นโยบาย America First และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและสงครามการค้า” รวมถึงเรื่องราวน่าสนใจ อาทิ จะทำอย่างไร? เมื่อถูกกีดกันทางการค้า ประโยชน์บนความท้าทาย อนาคตทางเศรษฐกิจไทย การจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียน และสาระอีกมากมาย

This item can be found in the following collection: