รายละเอียด

         

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (1/2562)

Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Date Issued: 2562

Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Subject/Keywords: วารสารการค้า

Language: th

Pages: 40p.

Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Abstract: เป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนอาเชียนสู่การเป็นดิจิทัลอาเซียน ซึ่งวารสารการค้าระหว่างประเทศฉบับประเทศฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในคอลัมน์ Exclusive Interview เกี่ยวกับทิศทางและแผนงานของสภาอตุสาหกรรมฯเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ 4IR นอกจากนี้วารสารฉบับนี้ จะพาท่านผู้อ่านสัมผัสถึงมุมมองของคนในภูมิภาคอาเซียนทีมีต่อประชาคมอาเซียนไปจนถึงความร่วมมือต่างๆ ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียนบวกสามปิดท้ายด้วยเมนูประจำอาเซียนน่าลิ้มลองไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่นำมาฝากกันเช่นเคย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูล และสร้างโอกาสทางการค้าดีๆ ให้แก่ท่านผู้อ่าน

This item can be found in the following collection: เอกสารบทความและงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ