วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เมษายน/มิถุนายน 2560


Author: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Date Issued: เมษายน/มิถุนายน 2560
Publisher: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Doc Type: BOOKS
Subject/Keywords: วารสารการค้าระหว่างประเทศ
Language: th
Pages: 40p.
Copyrights: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
Abstract: วารสารฉบับนี้ ได้รับการถ่ายทอดจากนักวิชาการที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และพิเศษมากๆ ในฉบับนี้ Exclusive Interview ได้สัมภาษณ์พิเศษจากท่านอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความก้าวหน้า ความสัมพัธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่าง ไทย - รัสเซีย ไว้อย่างน่าสนใจ
 
 
This item can be found in the following collection:
เอกสารบทความ และงานวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ