ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

กรมเจรจา

หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2561
(จำนวน 120 หน้า)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (4/2561)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (4/2561)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2561
(จำนวน 40 หน้า)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (1/2562)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (1/2562)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2562
(จำนวน 40 หน้า)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (2/2562)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2562
(จำนวน 40 หน้า)Contact Us

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

place

ที่อยู่

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

phone

โทรศัพท์

(66) 2507-7444

email

Email

[email protected]