ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

กรมเจรจา

หนังสือมาใหม่

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - อิสราเอล(ธันวาคม 2566)

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - อิสราเอล(ธันวาคม 2566)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2566
(จำนวน 294 หน้า)

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการความตกลง RCEP (ฉบับภาษาไทย)

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการความตกลง RCEP (ฉบับภาษาไทย)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2565
(จำนวน 468 หน้า)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (4/2562)

วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (4/2562)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2562
(จำนวน 40 หน้า)

โครงการจ้างศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

โครงการจ้างศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2565
(จำนวน 519 หน้า)Contact Us

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

place

ที่อยู่

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

phone

โทรศัพท์

(66) 2507-7444

email

Email

[email protected]